Biopaliwa i redukcja emisji za zachodnią granicą

co2-3139225 640 8f435Niemiecka Federalna Agencja ds. Rolnictwa i Żywności BLE podsumowała, za jaką redukcję emisji gazów cieplarnianych w transporcie w 2017 roku odpowiedzialne były biopaliwa – było to 81% redukcji w stosunku do roku 1990, co przekłada się na 7,7 mln ton równoważnika CO2 mniej uwolnionego do atmosfery. Dla porównania za 2016 rok wartość ta wyniosła 77% (7,3 mln ton równoważnika CO2).

Stało się tak m.in. dzięki poprawie redukcji emisji w odniesieniu do poszczególnych rodzajów biopaliw, i tak: redukcja emisji w przypadku bioetanolu wyniosła 82,6% (w 2016 roku 75,44%), dla FAME było to 80,79% (78,71% w 2016). Dane BLE pokazują także zdecydowany spadek zużycia w transporcie HVO – z 165 tys. t w 2016 do 33 tys. t w roku ubiegłym – przy niewielkim wzroście udziału estrów metylowych – z 1,994 mln t do 2,139 mln ton. Niewielki spadek dotyczył także zużycia bioetanolu - do 1,133 mln ton z 1,141 mln ton w 2016 roku.  

Zródło: ePURE za F.O.Licht

 

STOWARZYSZENIE KRAJOWA IZBA BIOPALIW
ul. Grzybowska 2 lok. 49, 00-131 Warszawa tel./fax.: +48 22 436 06 11

Copyright © 2018 Krajowa Izba Biopaliw

United Kingdom gambling site click here