• Start
  • Aktualności
  • Relacja z VII. konferencji branżowej "Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia, wyzwania"

Relacja z VII. konferencji branżowej "Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia, wyzwania"

P9273509 f2342W dniu 27 września 2018 roku na terenie Centrum Bankowo-Finansowego Nowy Świat przy ul. Nowy Świat 6/12 Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw (KIB) zorganizowało konferencję branżową pt. „Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia, wyzwania”, której celem było zapoznanie uczestników z najbardziej aktualnymi informacjami dotyczącymi biopaliw oraz zapewnienie platformy dyskusji na temat nowych kierunków i wyzwań związanych z regulacjami prawnymi, technologiami oraz trendami gospodarczymi i politycznymi, które towarzyszą poszczególnym ogniwom łańcucha dostaw biopaliw w kraju, jak i w Unii Europejskiej.

Pierwsza część konferencji, którą oficjalnie otworzył Prezes Zarządu Krajowej Izby Biopaliw, Zygmunt Gzyra, obejmowała analizę okoliczności, które skłaniają i powinny skłaniać świat ku ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych w transporcie, co w wizjonerskiej prezentacji przedstawił dr Marcin Popkiewcz, analityk megatrendów. Temat środowiskowego znaczenia źródeł odnawialnej energii w transporcie kontynuował dr Michał Borychowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Legislacyjne fundamenty, które kształtują krajową branżę biopaliw, zwłaszcza w kontekście nowelizowanej dyrektywy o promowaniu stosowania energii ze źródeł odnawialnych (REDII) przedstawił Tomasz Pańczyszyn, Naczelnik Wydziału Biokomponentów, Biopaliw Ciekłych i Innych Paliw Odnawialnych Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii.

P9273501 b9b51 IMG 0393 bac78 P9273511 99f1a

Po krótkiej przerwie zebrani zagłębili się w bardziej szczegółowe aspekty wytwarzania i obrotu biopaliwami. Grzegorz Maziak z Information Market zaprezentował perspektywy dla sektora z uwzględnieniem różnych scenariuszy związanych z prognozowaną konsumpcją paliw oraz  istniejącymi mechanizmami regulacji rynku, jak opłata zastępcza czy współczynnik redukcyjny. Następnie Ewa Abramiuk-Lété z European Fuel Oxygenates Association przedstawiała rolę, jaką do odegrania w dekarbonizacji transportu mogą mieć paliwa wysokooktanowe. W kolejnej prezentacji Alicja Rysztowska ze zrzeszającego europejskich wytwórców bioetanolu ePURE prezentowała znaczenie tego biopaliwa w kontekście ambitnych założeń europejskiej legislacji. Zagadnienia związane z certyfikacją biopaliw pod kątem zrównoważonego rozwoju i wyzwań nałożonych dyrektywą ILUC syntetycznie omówiła Barbara Smerkowska z DEKRA.

IMAG0203 667f3 IMG 0408 5e865 IMG 0411 96416

Zwieńczeniem konferencji była debata ekspercka z udziałem Prezesa Krajowej Izby Biopaliw Zygmunta Gzyry, Prezesa Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego Leszka Wieciecha, Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prof. Andrzeja Kowalskiego, Partnera Kancelarii KDCP Krzysztofa Rutkowskiego oraz Tomasza Pańczyszyna, Naczelnika Wydziału Biokomponentów, Biopaliw Ciekłych i Innych Paliw Odnawialnych Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii. Dyskusję moderował prowadzący całość konferencji Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw Adam Stępień. Debata objęła tak ważne tematy, jak gotowość branży wytwórczej do spełnienia istotnej roli w wypełnieniu wyśrubowanych wymagań dotyczących wykorzystania energii odnawialnej w transporcie, z uwzględnieniem potencjału polskiego rolnictwa w tej kwestii czy problem klasyfikacji surowców w kontekście ryzyka pośredniej zmiany użytkowania gruntów w aktach delegowanych do nowelizowanej dyrektywy RED. Podczas dyskusji podniesiono również aspekt krajowej legislacji związanej z branżą energii odnawialnej w transporcie, kierunków jej kreowania oraz klarowności rozwiązań dla realizujących obowiązki w tym zakresie podmiotów paliwowych.

Na zakończenie Adam Stępień po krótkim podsumowaniu podziękował uczestnikom oraz prelegentom i zamknął oficjalnie konferencję.

P9273529 d1569 P9273562 5681d P9273504 deb47

 

Była to już VII edycja konferencji na temat biopaliw transportowych organizowanej przez Krajową Izbę Biopaliw, po raz pierwszy jako samodzielne wydarzenie i w nowej lokalizacji. Uczestnikami byli m.in. przedstawiciele firm wytwórczych biokomponentów i biopaliw ciekłych, producentów paliw, przemysłu rolno-spożywczego i chemicznego, jednostek badawczo-naukowych, uczelni wyższych i administracji publicznej, jak również przedstawiciele organizacji branżowych związanych z rolnictwem, ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii. Tradycyjnie i zgodnie z założeniami organizatorów liczną grupę uczestników stanowili również sami członkowie KIB.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do zainteresowania edycją przyszłoroczną!

     

Patronat honorowy     213x800 2e58a
ME orzel PL poziom2 cd829 URE logo poziom RGB 3df07 logo KOWR2 4e619
logo ierigz krzywe WZORZEC przezroczysty 60cd9 ITS e0dc6  logo pimot e5154
  logo inig 412e0  
Partnerzy    
BIOAGRA nowe 39c63 Dekra 55d6e logo Orlen PLD 34c3e
 KDCP logo 2 e586b logo Bernardini 9d4be  
Patronat medialny    
biomasa - logo NEW stopka 72b06 700x253-bialy-twojportal-rolniczy 57574 Logo Nasz Rzepak 07982
LOGO PP.png 4c55c Agro-News-LOGO-bez tła b53cb oil express ikonka 2c5a3
 

STOWARZYSZENIE KRAJOWA IZBA BIOPALIW
ul. Grzybowska 2 lok. 49, 00-131 Warszawa tel./fax.: +48 22 436 06 11

Copyright © 2018 Krajowa Izba Biopaliw

United Kingdom gambling site click here