Nowe Władze Stowarzyszenia KIB wybrane na kadencję 2018-2022

logo kib fc50915 maja br. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Krajowej Izby Biopaliw. W trakcie posiedzenia miały miejsce wybory nowej kadencji organów Władz Stowarzyszenia na lata 2018-2022. Do składu Zarządu ponownie weszli jego dotychczasowi członkowie w osobach Zygmunta Gzyry (reprezentujący Bioagra SA), Wiesława Dziąga (Bioagra-Oil SA), Dawida Bernego (Orlen Południe SA), Radosława Stasiuka (ADM Malbork SA), Sabiny Bielawskiej-Przybyłek  i Adama Stępnia (Dyrektor Generalny KIB), z kolei nowym członkiem został Krzysztof Kwiatkowski (Bioetanol AEG Sp. z o.o.).

W przypadku Komisji Rewizyjnej dotychczasowi członkowie w osobach Izabeli Samson-Bręk, Roberta Rosłona i Marcina Szopy zostali ponownie wybrani i weszli w skład Komisji na nową, 4-letnią kadencję.

Podczas Walnego Zebrania Członkowie KIB zatwierdzili sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w 2017 roku tym samym udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Tego samego dnia odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Krajowej Izby Biopaliw, w trakcie którego zgodnie z postanowieniami Walnego Zebrania dokonano formalnego ukonstytuowania się nowych władz Stowarzyszenia, w wyniku czego od dnia 15 maja 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia funkcjonuje w następującym składzie:

  • Zygmunt Gzyra – Prezes Zarządu
  • Wiesław Dziąg – Wiceprezes Zarządu
  • Sabina Bielawska-Przybyłek – Członek Zarządu
  • Dawid Berny – Członek Zarządu
  • Radosław Stasiuk – Członek Zarządu
  • Krzysztof Kwiatkowski – Członek Zarządu
  • Adam Stępień – Członek Zarządu
P5150219 40a0c P5150226 f48ca
P5150237 ad164 P5150224 57261
 

STOWARZYSZENIE KRAJOWA IZBA BIOPALIW
ul. Grzybowska 2 lok. 49, 00-131 Warszawa tel./fax.: +48 22 436 06 11

Copyright © 2018 Krajowa Izba Biopaliw

United Kingdom gambling site click here