VI Konferencja na Temat Biopaliw już za nami

560x160 2 ac94827 października 2017 roku na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw (KIB) zorganizowało konferencję branżową pt. „Zrównoważone biopaliwa szansą dla niskoemisyjnego transportu. Szanse i wyzwania przed krajową branżą biopaliw”. Konferencja stanowiła wydarzenie towarzyszące VII edycji Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland 2017, a jej celem było poszerzanie wiedzy uczestników na temat najbardziej aktualnych rozwiązań prawnych zarówno krajowych jak również europejskich dotyczących odnawialnych źródeł energii zużywanych w transporcie. 

 

PA278610 43747 PA278581 47d05 PA278611 f9b0d

 

W trakcie pierwszej części konferencji, którą oficjalnie otworzył Prezes Zarządu Krajowej Izby Biopaliw, Zygmunt Gzyra, podjęto temat nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych i jej wpływu na funkcjonowanie branży  biopaliw w Polsce w perspektywie najbliższych lat, który to temat szczegółowo przedstawili Tomasz Pańczyszyn, oraz Małgorzata Warakomska z Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii. Następnie do niektórych elementów projektu ustawy odniósł się mecenas Krzysztof Rutkowski z  Kancelarii Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Witalis wskazując wśród najważniejszych z nich m.in. mechanizm obligatoryjnego blendingu biokomponentów w paliwach normatywnych, jaki ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Po tym wystąpieniu głos zabrał dr inż. Jan Lubowicz, Kierownik Zakładu Paliw i Procesów Katalitycznych Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego przedstawiając prezentację na temat wyników zrealizowanych przez INiG badań jakości oleju napędowego  w sezonie zimowym i wpływu w tym kontekście na wybrane jego parametry zawartości estrów metylowych. Wskazał on m.in. rekomendację Instytutu dotyczącą stosowania 7% dolewu RME w sezonie zimowym jako bezpieczną pod względem jakościowym takiego paliwa. Ostatnią prezentacją w tym bloku było wystąpienie Dyrektora Generalnego Krajowej Izby Biopaliw Adama Stępnia, który zaprezentował kluczowe zagadnienia dotyczące sektora transportu i biopaliw w procedowanym obecnie na forum poszczególnych instytucji Unii Europejskiej projekcie dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych tzw. RED II.

PA278595 0abb2 PA278583 bae0b PA278625 88c31
PA278586 53777 PA278602 291aa PA278637 683eb

Punktem kulminacyjnym pierwszej części konferencji była gorąca i niezwykle merytoryczna debata ekspercka, w której udział wzięli Prezes KIB Zygmunt Gzyra, Tomasz Pańczyszyn z Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii, Jarosław Wiśniewski, zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Juliusz Młodecki, Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Moderatorem dyskusji, podobnie jak całej konferencji, była redaktor prowadząca miesięcznika „Czysta Energia” Magdalena Lipiecka.

PA278641 7b9ef PA278580 4de21 PA278645 93780

Po przerwie na lunch oraz zwiedzanie przez uczestników konferencji targów Renexpo, którym od lat towarzyszy wydarzenie branżowe Krajowej Izby Biopaliw, Franciszek Warzecha z Orlen Południe S.A. przedstawił sytuację sektora biodiesła na rynku krajowym z perspektywy największego obecnie jego polskiego wytwórcy. Stwierdził m.in., że rozwój branży biopaliw w kierunku alternatywnych dla rolnictwa surowców odpadowych nie powinien się odbywać kosztem obecnie funkcjonującego przemysłu, który jest ważnym elementem gospodarki podążając za co raz bardziej restrykcyjnymi  wymogami w zakresie ograniczenia emisyjności gazów cieplarnianych. Następna prezentacja autorstwa Izabeli Samson-Bręk, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Biopaliw, dotyczyła możliwości rozwoju i analizy opłacalności wytwarzania w Polsce biopaliw zaawansowanych, ze szczególnym uwzględnieniem bioetanolu lignocelulozowego, jako przedmiotu badań projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Inteligentne systemy hodowli i uprawy pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna” (kryptonim CROPTECH). Krajowa Izba Biopaliw ma okazję do aktywnego uczestnictwa w przedmiotowej inicjatywie realizując kompleks poddziałań „Biopaliwa – ryzyka, wyniki, doświadczenia”, co również szczegółowo zostało przedstawione w niniejszej prezentacji. Kolejnym zagadnieniem poruszonym podczas konferencji, tym razem przez przedstawiciela Dekra Certification Sp. z o.o. w osobie Barbary Smerkowskiej były nowe wymogi związane z obligatoryjnym w Polsce od początku 2018 roku poziomem 50% redukcji emisyjności biokomponentów z perspektywy dotychczasowej praktyki rynkowej. W ostatniej prezentacji dr hab. inż. Mieczysław Struś z Politechniki Wrocławskiej zaprezentował założenia realizowanego przez tę uczelnię projektu dotyczącego biopaliwa „bioxdiesel” w postaci estrów etylowych kwasów tłuszczowych oraz wyniki zrealizowanych badań eksploatacyjnych jego zastosowania   potwierdzające pełną przydatność, jak wskazał prelegent, przede wszystkim w tzw. wybranych flotach pojazdów użytkowych.

PA278668 dca9c PA278670 42ea3 PA278682 22f33
PA278685 ba16a PA278696 248c1 PA278700 cb173
PA278687 40375 PA278704 4cf02 PA278664 63ccb

Na zakończenie Adam Stępień po krótkim podsumowaniu podziękował uczestnikom oraz prelegentom i zamknął oficjalnie konferencję.

            Była to już VI edycja konferencji na temat biopaliw transportowych organizowanej przez Krajową Izbę Biopaliw w ramach warszawskich Targów RENEXPO. Na konferencji obecni byli m.in. przedstawiciele firm wytwórczych biokomponentów i biopaliw ciekłych, producentów paliw, przemysłu rolno-spożywczego i chemicznego, jednostek badawczo-naukowych, uczelni wyższych i administracji publicznej, jak również przedstawiciele organizacji branżowych związanych z rolnictwem, ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii. Tradycyjnie i zgodnie z założeniami organizatorów liczną grupę uczestników stanowili również  sami członkowie KIB.

            Patronat honorowy nad tegoroczną konferencją sprawowali Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, a także Instytut Nafty i Gazu - Przemysłowy Instytut Badawczy, Instytut Transportu Samochodowego oraz Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Partnerami konferencji była BIOAGRA S.A., Dekra Certification Sp. z o.o., ORLEN Południe S.A., KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Witalis sp. z o.o., C.M. Bernardini Srl oraz REECO Poland Sp. z o.o. Z kolei patronat medialny sprawował magazyn „Biomasa”, miesięcznik „Czysta Energia”, miesięcznik „Paliwa Płynne”, informator „Nasz Rzepak”, portal farmer.pl i magazyn „Farmer”, portal „REO.pl” oraz magazyn Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju „Oil Express”. 

Patronat honorowy    
logo mrirw fe0d5 min ener 45c2a logo inig 412e0
ITS e0dc6 logo ierigz krzywe WZORZEC przezroczysty 60cd9  
Partnerzy    
BIOAGRA nowe 39c63 Dekra 55d6e orlen c6329
KDCP logo 2 e586b logo Bernardini 9d4be RTEmagicC REECO-130 04.jpg e972a
Patronat medialny    
CzystaEnergia 5eb44 biomasa logo v2015 300px ad888 LOGO PP.png 4c55c
oilexpress 01aaa    
 

STOWARZYSZENIE KRAJOWA IZBA BIOPALIW
ul. Grzybowska 2 lok. 49, 00-131 Warszawa tel./fax.: +48 22 436 06 11

Copyright © 2018 Krajowa Izba Biopaliw

United Kingdom gambling site click here