VII KONFERENCJA BIOPALIWOWA

1000x160 01435

Łańcuch wytwórczy biodiesla podkreśla wartość biopaliw

biodieselW świetle podsumowywanych przez Komisję Europejską konsultacji społecznych dotyczących polityki względem zrównoważonej bioenergii po roku 2020, łańcuch wytwórczy biodiesla podkreśla rolę, jaką biodiesel odegrał i cały czas odgrywa w polityce energetyczno-klimatycznej Unii. W istocie użycie w transporcie energii ze źródeł odnawialnych pozwoliło zredukować emisję CO2 o 35 mln ton w 2013 roku, z czego większość dzięki zużyciu biodiesla.

Ustalone przez UE kryteria wymagają, by biopaliwa zredukowały emisję CO2 o przynajmniej 35% w stosunku do paliw kopalnych, a od 2018 roku – o przynajmniej 50%. To powoduje, że dzisiaj europejskie biopaliwa są najbardziej zrównoważonymi biopaliwami na świecie.

Wypowiadając się w imieniu łańcucha wytwórczego biodiesla, Rafaello Garofalo, Sekretarz Generalny Europejskiej Rady Biodiesla (EBB) zaznaczył: "Przeciwko biodieslowi rozpętano polowanie na czarownice, które jest niczym nieuzasadnione. Nasz przemysł i nasze produkty naprawdę przyczyniają się do dekarbonizacji i apelujemy do Komisji o przydzielenie zrównoważonemu biodieslowi należnej roli w miksie paliw przewidzianym na okres po 2020 r.”

Co więcej, w świetle ostatniego ożywienia debaty na temat pośredniej zmiany użytkowania gruntów, łańcuch wytwórczy biodiesla podkreśla, że Kalifornijska Rada ds. Zasobów Powietrza (California Air Resources Board – CARB; ta sama agencja, która była zaangażowana w ujawnienie ostatniego skandalu związanego z firmą Volkswagen), ustaliła wartość emisji dla biodiesla z rzepaku na poziomie 14,5 g CO2eq/MJ. CARB podkreśliła, że biodiesel jest najbardziej zrównoważonym płynnym biopaliwem, redukując emisje średnio o 50 do 81% w porównaniu do paliw kopalnych. Dla kontrastu, nowe opracowanie GLOBIOM, zlecone przez Komisję Europejską, określa wartość emisji dla wszystkich surowców na poziomie trzy- do pięciokrotnie wyższym. I, podczas gdy CARB stosuje przejrzysty model i podlegające publicznej debacie procesy szacowań, raportowi Komisji brak transparentności i jakiejkolwiek formy weryfikacji. Tak znaczące różnice w wynikach tych dwóch opracowań powinny prowadzić do niezwykłej ostrożności przy ocenie wpływu związanego z pośrednią zmianą użytkowania gruntów w ramach kreślenia polityki Unii wobec energii odnawialnej na okres po 2020 r.

Co więcej, większość opracowań wskazuje na fakt, że wpływ pośredniej zmiany użytkowania gruntów ma swój początek w kiepskich systemach ochrony środowiska krajów trzecich, a nie z europejskiej produkcji i agrotechniki. Łańcuch wytwórczy biodiesla tym samym podkreśla, że deforestracja i brak zarządzania to problemy globalne, ponadbranżowe, sięgające daleko ponad kwestie biopaliw i jako takie powinny być traktowane przez UE i jej partnerów. Dodatkowo, jak pokazują dane statystyczne z Unii, areał upraw w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 10 lat zmniejszył się, a nie powiększył, zatem biodiesel produkowany z surowców z terenu Wspólnoty, powinien być wyłączony z kwestii dodatkowych emisji związanych z pośrednią zmianą użytkowania gruntów.

Należy także przywołać fakt, ze poza znaczną redukcją emisji gazów cieplarnianych, biodiesel wpływa korzystanie na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i przyczynia się do istnienia ponad 200 000 miejsc pracy na terenach wiejskich. UE importuje każdego roku 30 mln ton diesla (15% rocznej konsumpcji): jako, że 60% biodiesla wytwarzane jest z surowców europejskich, branża ta zapewnia bezpieczeństwo energetyczne redukując import paliw kopalnych.

Na zakończenie, biodiesel wytworzony z olejów roślinnych, skutkuje produkcją znaczących ilości komponentów paszowych, zmniejszając unijną zależność w zakresie pasz wysokobiałkowych i stabilizując przychody europejskich rolników.

W świetle powyższego, łańcuch wytwórczy biodiesla wzywa Komisję do wyważonego opiniowania biopaliw i przyznania im roli w przewidzianej na okres po 2020 roku strategii ku dekarbonizacji. zrównoważona, długoterminowa dekarbonizacja transportu jest możliwa jedynie przy wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych, w tym biodiesla.

Źródło: European Biodiesel Board

 

STOWARZYSZENIE KRAJOWA IZBA BIOPALIW
ul. Grzybowska 2 lok. 49, 00-131 Warszawa tel./fax.: +48 22 436 06 11

Copyright © 2017 Krajowa Izba Biopaliw

United Kingdom gambling site click here