Projekt „Polskiej Strategii Wodorowej”

Minister Klimatu i Środowiska oddał do konsultacji publicznych projekt „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” . Projekt określa cele i działania dotyczące rozwoju krajowych kompetencji i technologii na rzecz budowy niskoemisyjnej gospodarki wodorowej. Odnoszą się one do trzech sektorów wykorzystania wodoru – energetyki, transportu i przemysłu, a także do jego produkcji, […]

KIB sygnatariuszem listu intencyjnego ws. biogazu

W dniu 13 października z inicjatywy pełnomocnika ds. OZE Ireneusza Zyski, Minister Klimatu i Środowiska oraz przedstawiciele branży biogazowej, transportowej, sektora przesyłu i świata nauki podpisali „List intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego”. Celem tej inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań służących rozwojowi rynku biogazu i biometanu […]

KIB na seminarium „Green Hydrogen of renewable in Poland”

20 sierpnia 2020 r. odbyło się w formie online seminarium „Green Hydrogen from renewable in Poland„. Tematyka seminarium jest pewną konsekwencją ogłoszonej przez Komisję Europejską strategii wodorowej dla Europy (A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe), która jest częścią Zielonego Ładu. Ministerstwo Klimatu w dniu 7 lipca 2020 roku, podpisało natomiast list intencyjny o ustanowieniu […]

Seminarium „Green Hydrogen from renewable in Poland” pod patronatem KIB

Mamy przyjemność poinformować o Patronacie Honorowym KIB nad seminarium „Green Hydrogen from renewable in Poland”, które odbędzie się 20 sierpnia br. w formule on-line. Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i zagranicy, by zdefiniować główne bariery oraz możliwości implementacji technologii wodorowych w Polsce. Strona wydarzenia ze szczegółowym opisem i agendą dostępna jest […]

Strategia wodorowa UE – szansa dla biometanu!

8 lipca 2020 r. Komisja Europejska opublikowała Strategię wodorową dla neutralnej klimatycznie Europy. Zielony wodór wymieniany jest jako jeden z kluczowych nośników energii, który może przyczynić się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Głównym celem strategii jest stymulacja rozwoju sektora odnawialnego, zielonego wodoru tak aby do 2050 r. był on w pełni zeroemisyjnym, ogólnodostępnym źródłem […]

Webinarium – prezentacja „Białej Księgi Biometanu”

15 lipca 2020 r. obyło się webinarium zorganizowane Koalicję Na Rzecz Biometanu, które poświęcone było promocji dokumentu strategicznego jakim jest „Biała Księga Biometanu. Bariery rozwoju sektora biometanu w Polsce oraz proponowane rozwiązania”. Dokument ten stanowić ma branżową mapę drogową do rozwoju sektora biometanowego w Polsce. W webinarium uczestniczyło 82 osoby, reprezentujące zarówno administrację publiczną (jak […]

Komunikat prasowy Koalicji Na Rzecz Biometanu

KOMUNIKAT PRASOWY Powstała „Biała Księga Biometanu” Krajowa Izba Biopaliw, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego oraz Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy działając wspólnie w ramach Koalicji Na Rzecz Biometanu opracowały „Białą Księgę Biometanu. Bariery rozwoju sektora biometanu w Polsce oraz proponowane rozwiązania”, która ma stanowić branżową mapę drogową do rozwoju sektora biometanowego w […]

Biała Księga Biometanu

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować opracowanie „Biała Księga Biometanu. Bariery rozwoju sektora biometanu w Polsce oraz proponowane rozwiązania”. Przygotowany przez Koalicję Na Rzecz Biometanu dokument jest oddolną odpowiedzią na dotychczasowy brak strategicznego dokumentu, który będzie długookresowym drogowskazem do działania zarówno dla administracji, jak także klarowną ścieżką dla inwestorów w biometanownie.

Instytut Nafty i Gazu w Koalicji Na Rzecz Biometanu!

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy dołączył do Koalicji Na Rzecz Biometanu. Tym samym inicjatywa KIB i UPEBI ukierunkowana na rozwój sektora biometanu w Polsce zatacza coraz szersze kręgi. INiG tradycyjnie już jest aktywną stroną dyskusji dotyczących zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w transporcie, od lat współpracując z KIB […]

Certyfikacja biogazowni produkujących biometan na cele transportowe – MRiRW, 14 stycznia 2020 r.

W dniu 14 stycznia odbyło się spotkanie dotyczące zagadnień związanych z wdrożeniem kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do produkcji i wykorzystania biometanu w transporcie, zorganizowane przez Koalicję na Rzecz Biometanu na zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW z Dyrektorem Jarosławem Wiśniewskim na czele, Naczelnik Tomasz Pańczyszyn ze […]