Walne Zebranie Członków KIB 2019

W dniu 8 maja br. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Krajowej Izby Biopaliw. Jego przewodniczącym został Prezes Zarządu KIB, Zygmunt Gzyra. W ramach niezbędnej przy takiej okazji sprawozdawczości za rok 2018 Dyrektor Generalny Adam Stępień przedstawił aktywność Izby w minionym roku, a Kierownik Biura Izabela Krysiuk – […]

Copa-Cogeca przeciwko wycofywaniu biopaliw konwencjonalnych

Copa & Cogeca podczas zorganizowanej przez Europejski Związek Roślin Oleistych (European Oilseed Alliance) debaty na wysokim szczeblu w Parlamencie Europejskim, ostrzegła przed planami Komisji Europejskiej zmierzającymi do stopniowego wycofywania biopaliw konwencjnych po roku 2020. Mają one swoją ważną rolę w redukcji deficytu w zakresie pasz białkowych dla zwierząt, dekarbonizacji transportu i wsparciu państw w osiągnięciu […]