Podsumowanie statystyk dot. OZE w 2021 roku w UE

EurObserv’ER przygotował doroczny raport „The state of renewable energies in Europe”, prezentujący najważniejsze statystki z obszaru OZE za 2021 rok, a w nich: Całkowite zużycie OZE w transporcie – 16 250,9 ktoe, w tym w Polsce – 1039,5 ktoe Zatrudnienie w sektorze biopaliw to 141 600 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy, z czego 17 900 […]

Energia odnawialna 2021 wg IEA

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy Agency – IEA) opublikowała raport pt. „Renewables 2021. Analysis and forecast to 2026” podsumowujący status odnawialnych źródeł energii w 2021 roku i prezentujący perspektywy do 2026 roku. Z najważniejszych obszarów, które analizowano: Pomimo rosnących cen zaangażowanie fotowoltaiki i energii wiatrowej będzie rosło szybciej niż w ostatnim 5-leciu; Produkcja ciepła z […]

Polska z największym zatrudnieniem w sektorze biopaliw w UE w 2020 r.

IRENA opublikowała tradycyjny raport “Renewable Energy and Jobs. Annual Review 2021” dotyczący zatrudnienia w OZE. Najważniejsze ustalenia są następujące: Globalnie sektor OZE to 12 mln miejsc pracy w 2020 r., wzrost o 0,5 mln w stosunku do roku poprzedniego – pomimo pandemii; Biopaliwa, drugim, po fotowoltaice, sektorem z największą liczbą miejsc pracy. Wynik 2,4 mln […]

EurObserv’ER o OZE w transporcie

EurObserv’ER opublikował doroczny raport „Renewable energy in transport barometer” prezentujący informacje na temat zaangażowania energii odnawialnej w transporcie na przestrzeni lat 2019-2020. Wśród prezentowanych danych znajdują się m.in. następujące informacje: generalnie w UE odnotowano spadek wykorzystania biopaliw w transporcie w wys. 1,5%, związany ze zmniejszoną przez pandemię mobilnością i zapotrzebowaniem na energię w ogóle, ale […]

Raport „Current status of advanced biofuels demonstrations in Europe” ETIP Bioenergy

Raport EurObserv’ER „The state of renewable energies in Europe”

Zachęcamy do zapoznania się z raportem EurObserv’ER dotyczącym statusu energii odnawialnej w Europie w 2019 roku w odniesieniu do wskaźników produkcji energii, socjo-ekonomicznych, wpływu na zastąpienie paliw kopalnych i innowacyjności sektora. Na szczególną uwagę zasługuje informacja na temat wielkości zatrudnienia w branży OZE – Polska jest na pierwszym miejscu!

Raport „Advanced Biofuels – Potential for Cost Reduction”

Zachęcamy do lektury raportu bioenergetycznej agendy Międynarodowej Agencji Energetycznej (IEA Bioenergy) zatytułowanego „Advanced Biofuels – Potential for Cost Reduction”, który aktualizuje informacje dotyczące kosztów produkcji biopaliw zaawansowanych, analizuje obszary, w których możliwa jest ich redukcja, a także identyfikuje warunki, w których byłaby to produkcja cenowo konkurencyjna w stosunku do paliw kopalnych.

Raport ClientEarth i WISE Europa: z ponad 7 mld zł rocznie dopłat do energetyki 2/3 zasila energetykę konwencjonalną

Raport ClientEarth oraz WiseEuropa zatytułowany „Subsydia: motor czy hamulec polskiej transformacji energetycznej” analizuje wszystkie rodzaje pomocy publicznej trafiającej do sektora energetycznego. W ciągu ostatnich 6 lat subsydia w postaci różnych mechanizmów wsparcia polskiej energetyki wyniosły ok. 45 mld zł, z czego 2/3 zasiliło energetykę konwencjonalną. Kwota ta jest podobna jak w przypadku krajów takich, jak […]

Statystyki dot. bioenergii wg World Bioenergy Association

Zachęcamy do zapoznania się z raportem „Global Bioenergy Statistics 2019” przygotowanym przez zespół World Bioenergy Association. Wg ustaleń raportu, bioenergia ma największy, 70%-owy udział w odnawialnych źródłach energii, natomiast odsetek ten nieznacznie spadł w ostatnich latach. Jednocześnie sektor OZE dał zatrudnienie 11 milionom ludzi na całym świecie (stan na koniec 2018 roku).

Raport „Biofuels for Transport 2019”

Bioenergy Europe przedstawia doroczny raport „Biofuels for Transport” – edycja 2019.