Energia odnawialna 2021 wg IEA

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy Agency – IEA) opublikowała raport pt. „Renewables 2021. Analysis and forecast to 2026” podsumowujący status odnawialnych źródeł energii w 2021 roku i prezentujący perspektywy do 2026 roku. Z najważniejszych obszarów, które analizowano: Pomimo rosnących cen zaangażowanie fotowoltaiki i energii wiatrowej będzie rosło szybciej niż w ostatnim 5-leciu; Produkcja ciepła z […]

Wesołych Świąt życzy KIB

VI Kongres Biogazu pod patronatem KIB

Krajowa Izba Biopaliw objęła patronatem 6. edycję Kongresu Biogazu i Biometanu o haśle przewodnim „Biogaz i biometan – w kierunku neutralności klimatycznej”. Wydarzenie odbędzie się 13-14 grudnia 2021 r.  w CKS Ossa k/Rawy Mazowieckiej. Kongres Biogazu i Biometanu to największe spotkanie branży biogazowej w Europie Środkowo-Wschodniej. 6. edycja wydarzenia organizowana przez „Magazyn Biomasa” po raz […]

KIB sygnatariuszem Porozumienia biogazowego

W dniu 23 listopada, na zaproszenie Minister Klimatu i Środowiska, przedstawiciele administracji rządowej oraz interesariusze sektora biogazu i biometanu, w tym Krajowa Izba Biopaliw, podpisali „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”. Jego celem jest wspieranie rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce, m. in. poprzez maksymalizację udziału polskich przedsiębiorców oraz technologii […]

Podsumowanie COP26

W dniach 31.10-13.11 odbyła się w Glasgow 26. Konferencja stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czyli COP26, przeniesiony z ubiegłego roku w związku z pandemią COVID19. Na ten czas przypadał koniec 5-letniego okresu rewizji NDC (nationally determined contributions), czyli krajowych zobowiązań dotyczących redukcji emisji i przeciwdziałania zmianom klimatu. Zaktualizowane krajowe wkłady pozwalają […]

Polska z największym zatrudnieniem w sektorze biopaliw w UE w 2020 r.

IRENA opublikowała tradycyjny raport “Renewable Energy and Jobs. Annual Review 2021” dotyczący zatrudnienia w OZE. Najważniejsze ustalenia są następujące: Globalnie sektor OZE to 12 mln miejsc pracy w 2020 r., wzrost o 0,5 mln w stosunku do roku poprzedniego – pomimo pandemii; Biopaliwa, drugim, po fotowoltaice, sektorem z największą liczbą miejsc pracy. Wynik 2,4 mln […]

EurObserv’ER o OZE w transporcie

EurObserv’ER opublikował doroczny raport „Renewable energy in transport barometer” prezentujący informacje na temat zaangażowania energii odnawialnej w transporcie na przestrzeni lat 2019-2020. Wśród prezentowanych danych znajdują się m.in. następujące informacje: generalnie w UE odnotowano spadek wykorzystania biopaliw w transporcie w wys. 1,5%, związany ze zmniejszoną przez pandemię mobilnością i zapotrzebowaniem na energię w ogóle, ale […]

X Konferencja branżowa KIB oraz XIV Spotkania Branży Biopaliw za nami!

W dniach 22-23 września odbyła się niezwykła, jubileuszowa, 10. edycja konferencji branżowej Krajowej Izby Biopaliw, w tym roku połączona we wspólne wydarzenie z XIV Spotkaniem Branży Paliwowej – Polski Rynek Biopaliw. Współpraca z Information Market S.A. zaowocowała ciekawym wydarzeniem, w którym udział wzięło blisko 180 gości na miejscu w Krakowie i kilkadziesiąt osób online. Obchody […]

Już tylko 15 dni do konferencji biopaliwowej KIB i Information Market

Już tyko 15 dni pozostało do największego krajowego wydarzenia branży biopaliw, czyli X Konferencji Krajowej Izby Biopaliw i XIV Spotkań Branży Paliwowej – Polski Rynek Biopaliw. Miło nam również poinformować o dwóch nowych sponsorach Konferencji: BSI Group Polska oraz Novozymes. Pobierz program Strona internetowa Konferencji

Pakiet „Fit for 55” opublikowany

14 lipca br. Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków, aby dostosować politykę UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania w taki sposób, aby obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. – w porównaniu z poziomami z 1990 r. Takie obniżenie poziomu emisji w najbliższej dekadzie to zasadniczy warunek, […]