Wesołych Świąt!

Grupa Wyszehradzka prezentuje serwis „Let’s clear the air”

Współpraca biopaliwowych i bioenergetycznych zrzeszeń z krajów Grupy Wyszehradzkiej, mająca na celu właściwe zaangażowanie zrównoważonych, niskoemisyjnych biopaliw ciekłych w procesie dekarbonizacji transportu Europy Środkowo-Wschodniej, zaowocowała w ostatnim czasie uruchomieniem serwisu „Let’s clear the air”. Tłumaczony na pięć europejskich języków (angielski, węgierski, słowacki, czeski, polski) serwis przekłada na grunt europejski doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych, w których […]

Raport „GO2’50. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka”

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem pt. „GO2’50.Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.” przygotowanym przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oraz Centrum Analiz Klimatyczno–Energetycznych (CAKE). Celem opracowania jest dostarczenie wiedzy w kwestiach związanych szeroko rozumianą polityką klimatyczno-energetyczną oraz związanymi z koniecznością przeprowadzenia transformacji do gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r. i realizacją nowej strategii gospodarczej Unii Europejskiej […]

Komunikat Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych nt. roli biopaliw w RED2 i EZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY „Biopaliwa z surowców rolnych mają do odegrania istotną rolę w realizacji nie tylko celów nowej dyrektywy RED2, ale i całej strategii Europejskiego Zielonego Ładu” 20 listopada br. Komisja Europejska opublikowała projekt aktu delegowanego doprecyzowującego zakres tzw. „zielonych inwestycji” w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. […]

INiG-PIB Członkiem Wspierającym KIB!

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 24 listopada br. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy dołączył do grona Członków Wspierających Krajowej Izby Biopaliw. Wieloletnia już współpraca na wielu polach, daje gwarancję owocnej kooperacji również w ramach członkostwa, co przyjmujemy z radością.

Nadzór następczy nad importem bioetanolu

w dniu 3 listopada Komisja Europejska wydała Rozporządzenie Wykonawcze 2020/1628 wprowadzające następczy (wsteczny) nadzór unijny nad przywozem etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych. Mechanizm nadzoru pozwala w wybranym okresie, w tym wypadku przez rok, monitorować ilości bioetanolu importowanego do UE, co umożliwi szybką i adekwatną reakcję w momencie stwierdzenia zagrożenia dla producentów unijnych. Jest to odpowiedź […]

Raport CAKE/KOBIZE nt. ścieżek redukcji emisji w transporcie

Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) utworzone w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) opracowało raport pt. „Ścieżki redukcji emisji CO2 w sektorze transportu w Polsce w kontekście europejskiego zielonego ładu”. Dokument został przygotowany w ramach projektu: “System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej (LIFE Climate CAKE PL). Autorzy raportu zwracają […]

Zrównoważone paliwa lotnicze – konsultacje UE

28 października br. zakończyły się publiczne konsultacje dotyczące możliwości zwiększenia produkcji i wykorzystania zrównoważonych paliw lotniczych (sustainable aviation fuels – SAF).  Inicjatywa jest częścią strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności (Sustainable and Smart Mobility Strategy) oraz wynika bezpośrednio z Europejskiego Zielonego Ładu. Celem konsultacji z zainteresowanymi stronami było zebranie opinii na temat […]

KIB sygnatariuszem listu intencyjnego ws. biogazu

W dniu 13 października z inicjatywy pełnomocnika ds. OZE Ireneusza Zyski, Minister Klimatu i Środowiska oraz przedstawiciele branży biogazowej, transportowej, sektora przesyłu i świata nauki podpisali „List intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego”. Celem tej inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań służących rozwojowi rynku biogazu i biometanu […]

KIB na XIII. Spotkaniach Branży Paliwowej

W dniach 1-2 października odbyły się XIII. Spotkania Branży Paliwowej. Polski Rynek Biopaliw, organizowane przez Information Market S.A. Krajową Izbę Biopaliw reprezentował zdalnie Dyrektor Generalny, Adam Stępień, który przedstawił prezentację „Rola biopaliw i biokomponentów w Nowym Zielonym Ładzie”. Prezentacja Szersza relacja z wydarzenia dostępna jest na stronie internetowej Organizatorów.