Walne Zebranie Członków KIB 2019

W dniu 8 maja br. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Krajowej Izby Biopaliw. Jego przewodniczącym został Prezes Zarządu KIB, Zygmunt Gzyra. W ramach niezbędnej przy takiej okazji sprawozdawczości za rok 2018 Dyrektor Generalny Adam Stępień przedstawił aktywność Izby w minionym roku, a Kierownik Biura Izabela Krysiuk – […]

Litewsko-polska misja poświęcona bioenergii i efektywności energetycznej

Krajowa Izba Biopaliw, we współpracy z World Bioenergy Association i litewskim Stowarzyszeniem Biomasy Energetycznej LITBIOMA, serdecznie zaprasza do udziału w Litewsko-Polskiej Misji „Bioenergia” pod egidą Ministerstwa Energetyki Republiki Litewskiej, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie oraz Polsko-Litewskiej Izby Handlowej. Impreza odbędzie się w dn. 4 czerwca 2019 r. w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. Zapewnione zostanie […]

Zebranie Członków World Bioenergy Association – Georgia 2019

W dniach 29.04-01.05 odbyło się Zebranie Członków World Bioenergy Association, do których Izba należy od wiosny 2018 roku. Gospodarzem spotkania była Amerykańskie Stowarzyszenie Wytwórców Peletu USIPA (US Industrial Pellet Association), która zaprosiła uczestników do stanu Georgia w USA. Reprezentantką KIB była Kierownik Biura, Iza Krysiuk. Pierwsze dwa dni poświęcone były zwiedzaniu wytwórni peletu właśnie – […]

Zapraszamy na kolejną edycję konferencji – 26 września 2019 r.

26 września 2019 roku na terenie Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” przy ul. Nowy Świat 6/12, Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw (KIB) już po raz ósmy organizuje konferencję branżową pt. „Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia, wyzwania”. Celem konferencji będzie poszerzenie wiedzy uczestników o najbardziej aktualne informacje dotyczące rynku biopaliw: nowe kierunki i wyzwania związane z technologiami oraz trendami […]

Komunikat Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych

Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych wydała Komunikat prasowy w związku z przyjęciem przez Komisję Europejską aktu delegowanego ws. surowców o produkcji biopaliw o wysokim ryzyku występowania zjawiska pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC). KOMUNIKAT PRASOWY Komisja Europejska nie ma wątpliwości, że to uprawa oleju palmowego na świecie jest przyczyną wylesień, a pomimo to pozostawia możliwości […]

Głos KIB w konsultacjach projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”

Nauka o stosowaniu olejów i smarów przemysłowych, podobnie jak wszystkie inne aspekty przemysłu, przechodzi obecnie rewolucję pod względem opracowywania i zastosowań tego najbardziej podstawowego elementu w utrzymaniu ruchu i konserwacji w przemyśle. Wiele różnych technologii, od analityki Big Data do Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), wykorzystywanych jest w zarządzaniu, aplikowaniu oraz utylizacji tego najbardziej podstawowego zasobu, […]

Konferencja „Smary i oleje 2019”

Nauka o stosowaniu olejów i smarów przemysłowych, podobnie jak wszystkie inne aspekty przemysłu, przechodzi obecnie rewolucję pod względem opracowywania i zastosowań tego najbardziej podstawowego elementu w utrzymaniu ruchu i konserwacji w przemyśle. Wiele różnych technologii, od analityki Big Data do Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), wykorzystywanych jest w zarządzaniu, aplikowaniu oraz utylizacji tego najbardziej podstawowego zasobu, […]

KIB życzy wszystkiego dobrego w 2019 roku!

„Kurier Biopaliwowy” na Święta

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru „Kuriera Biopaliwowego”, w którym relacjonujemy wydarzenia związane ze szczytem klimatycznym COP24, w których Izba brała aktywny udział, piszemy o zatwierdzonej dyrektywie REDII, polecamy najświeższe opracowania dotyczące energetyki ogółem, OZE i bioenergii. Miłej lektury! Pobierz egzemplarz

Komunikat prasowy PSPO w sprawie jednolitych stawek VAT

Zachęcamy do przeczytania komunikatu prasowego Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju „Jednolite stosowanie preferencyjnych stawek sposobem na ostateczną likwidację problemu wyłudzeń VAT w obrocie olejem i śrutą”.  Warszawa, 20.12.2018 KOMUNIKAT PRASOWY PSPO: „Jednolite stosowanie preferencyjnych stawek sposobem na ostateczną likwidację problemu wyłudzeń VAT w obrocie olejem i śrutą” Ministerstwo Finansów pracuje nad kompleksową nowelizacją ustawy VAT-owskiej. Według […]