Webinarium – prezentacja „Białej Księgi Biometanu”

15 lipca 2020 r. obyło się webinarium zorganizowane Koalicję Na Rzecz Biometanu, które poświęcone było promocji dokumentu strategicznego jakim jest „Biała Księga Biometanu. Bariery rozwoju sektora biometanu w Polsce oraz proponowane rozwiązania”. Dokument ten stanowić ma branżową mapę drogową do rozwoju sektora biometanowego w Polsce. W webinarium uczestniczyło 82 osoby, reprezentujące zarówno administrację publiczną (jak […]

Komunikat prasowy Koalicji Na Rzecz Biometanu

KOMUNIKAT PRASOWY Powstała „Biała Księga Biometanu” Krajowa Izba Biopaliw, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego oraz Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy działając wspólnie w ramach Koalicji Na Rzecz Biometanu opracowały „Białą Księgę Biometanu. Bariery rozwoju sektora biometanu w Polsce oraz proponowane rozwiązania”, która ma stanowić branżową mapę drogową do rozwoju sektora biometanowego w […]

Biała Księga Biometanu

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować opracowanie „Biała Księga Biometanu. Bariery rozwoju sektora biometanu w Polsce oraz proponowane rozwiązania”. Przygotowany przez Koalicję Na Rzecz Biometanu dokument jest oddolną odpowiedzią na dotychczasowy brak strategicznego dokumentu, który będzie długookresowym drogowskazem do działania zarówno dla administracji, jak także klarowną ścieżką dla inwestorów w biometanownie.

Walne Zebranie Członków KIB

18 czerwca 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krajowa Izba Biopaliw. Zgodnie z zapisami art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) zebranie odbyło się w trybie online, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, a jego przebieg […]

Mapa Drogowa dla Rozwoju Sektora Wodorowego w Europie

W ostatnich latach widać wyraźnie coraz większe zainteresowanie różnych sektorów gospodarki wodorem jako nośnikiem energii. Atrakcyjność wodoru wynika przede wszystkim potencjalnie z roli, jaką może on odegrać w procesach dekarbonizacyjnych gospodarki. Realizacja ambitnych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, jakie zawiera European Green Deal wymaga szerszego włączenia w procesy dywersyfikacyjne w obszarze energii wykorzystania […]

Konkurs NCBiR: Szybka ścieżka – OZE w transporcie

Zachęcamy do obejrzenia filmu opublikowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a dotyczącego konkursu „Szybka ścieżka – OZE w transporcie”: Inne szczegóły dotyczące konkursu są dostępne w poprzednim wpisie.

Walne Zebranie Członków WBA

W dniu 6 maja, w trybie online odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego oraz Walne Zebranie Członków World Bioenergy Association. To pierwsze gremium zdecydowało o przekazaniu Prezydencji w WBA Christianowi Rakosowi, Dyrektorowi Zarządzającemu firmy Propellets z Austrii. Ustępujący Prezydent, Remigijus Lapinskas, pozostał Członkiem Zarządu, który aktualnie liczy 19 członków. Wśród nich jest Prezes Zarządu Krajowej Izby […]

Fundusze europejskie na OZE w transporcie

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło na swoich stronach uruchomienie Konkursu 4/1.1.1/2020 Szybka ścieżka „OZE w transporcie”:  · Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw ·  Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ·  Ścieżka tematyczna: Odnawialne Źródła Energii w transporcie. ·  Wartość kosztów kwalifikowalnych: Ø projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln […]

Koalicja o planie KE dot. gospodarki o obiegu zamkniętym

Opinia Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych na temat nowego planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym 11 marca 2020 r. Komisja Europejska opublikowała Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystej i bardziej konkurencyjnej Europy” (COM(2020) 98 […]

Komunikat Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych nt. krajowej produkcji biokomponentów w 2019 roku

KOMUNIKAT PRASOWY „W 2019 roku wzrosła krajowa produkcja biokomponentów, a wraz z nią znaczenie sektora dla utrzymania opłacalności rolnictwa w Polsce oraz całej gospodarki” Krajowa produkcja biokomponentów zanotowała w 2019 roku kolejny wzrost, co znajduje swoje bezpośrednie przełożenie na zwiększony i stabilny popyt na surowce rolne, generuje produkcję pasz białkowych oraz miejsca pracy. Zgodnie z […]