Sprawozdanie roczne WBA

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności w roku 2020 World Bioenergy Association, organizacji działającej w obszarze promowania bioenergii, zrzeszającej ponad 120 podmiotów, w tym KIB. Opatrzone przedmową Prezesa Zarządu Christiana Rakosa sprawozdanie w syntetyczny sposób przedstawia aktywność WBA w ubiegłym roku, w tym sprawy organizacyjne i członkowskie, działalność publikacyjną (w tym Memeber Letters, […]

Życzenia Świąteczne

Zapraszamy na szkolenie pn. „Nowe regulacje akcyzowe w branży biopaliw” – 14.04.2021

Krajowa Izba Biopaliw we współpracy z kancelarią Parulski & Wspólnicy Doradcy Podatkowi s.c. uprzejmie zaprasza na zdalne szkolenie pn. „Nowe regulacje akcyzowe w branży biopaliw”, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021 r. na platformie Webex. Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowych, podatkowych i logistycznych w przedsiębiorstwach paliwowych […]

Komunikat PKBiPB: istotne znaczenie biopaliw w PEP 2040

KOMUNIKAT PRASOWY POLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH „PEP 2040 wskazuje, że biopaliwa są ważnym elementem krajowej strategii energetycznej” Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych pozytywnie ocenia literalne wskazanie roli, jaką mają do odegrania biokomponenty i biopaliwa ciekłe w krajowej strategii energetycznej, zarówno w odniesieniu do konieczności ograniczenia emisyjności, a także zmniejszenia uzależnienia od importu […]

Konferencja KIB 2021 – 9-10 czerwca – Save the date!

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że w dniach 9-10 czerwca br. odbędzie się jubileuszowa, 10. już edycja biopaliwowej konferencji Krajowej Izby Biopaliw, w tym roku połączona we wspólne wydarzenie ze Spotkaniem Branży Paliwowej Information Market S.A. pod wspólnym tytułem „XIV Spotkanie Branży Paliwowej – Polski Rynek Biopaliw oraz X. Konferencja Krajowej Izby Biopaliw”. Z względów […]

Komunikat PSPO: przerób rzepaku w 2020 r. przekroczył 3 mln ton

KOMUNIKAT PRASOWY PSPO: „W 2020 roku po raz pierwszy w historii przerób rzepaku w PSPO przekroczył próg 3 mln ton” Przerób rzepaku w 2020 roku w zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłoczniach wyniósł łącznie 3,15 mln ton wobec 2,96 mln ton nasion w 2019 roku. Tym samym ubiegłoroczny rekord zrzeszonych w PSPO zakładów został […]

Oświadczenie krajów V4 na temat E10

Na stronie internetowej Let’s clear the air – serwisie krajów Grupy Wyszehradzkiej promującym wykorzystanie niskoemisyjnych paliw do dekarbonizacji transportu, pojawiło się oświadczenie w sprawie konieczności szybszego przechodzenia na wyższe domieszki bioetanolu w paliwach wobec niedawnej blokady wprowadzenia E10 w Czechach i niewystarczającym tempie prac w Polsce. Treść oświadczenia poniżej: Czas przyspieszyć działania na rzecz przechodzenia […]

Projekt „Polskiej Strategii Wodorowej”

Minister Klimatu i Środowiska oddał do konsultacji publicznych projekt „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” . Projekt określa cele i działania dotyczące rozwoju krajowych kompetencji i technologii na rzecz budowy niskoemisyjnej gospodarki wodorowej. Odnoszą się one do trzech sektorów wykorzystania wodoru – energetyki, transportu i przemysłu, a także do jego produkcji, […]

Wesołych Świąt!

Grupa Wyszehradzka prezentuje serwis „Let’s clear the air”

Współpraca biopaliwowych i bioenergetycznych zrzeszeń z krajów Grupy Wyszehradzkiej, mająca na celu właściwe zaangażowanie zrównoważonych, niskoemisyjnych biopaliw ciekłych w procesie dekarbonizacji transportu Europy Środkowo-Wschodniej, zaowocowała w ostatnim czasie uruchomieniem serwisu „Let’s clear the air”. Tłumaczony na pięć europejskich języków (angielski, węgierski, słowacki, czeski, polski) serwis przekłada na grunt europejski doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych, w których […]