Fundusze europejskie na OZE w transporcie

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło na swoich stronach uruchomienie Konkursu 4/1.1.1/2020 Szybka ścieżka „OZE w transporcie”:  · Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw ·  Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ·  Ścieżka tematyczna: Odnawialne Źródła Energii w transporcie. ·  Wartość kosztów kwalifikowalnych: Ø projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln […]

Koalicja o planie KE dot. gospodarki o obiegu zamkniętym

Opinia Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych na temat nowego planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym 11 marca 2020 r. Komisja Europejska opublikowała Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystej i bardziej konkurencyjnej Europy” (COM(2020) 98 […]

Komunikat Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych nt. krajowej produkcji biokomponentów w 2019 roku

KOMUNIKAT PRASOWY „W 2019 roku wzrosła krajowa produkcja biokomponentów, a wraz z nią znaczenie sektora dla utrzymania opłacalności rolnictwa w Polsce oraz całej gospodarki” Krajowa produkcja biokomponentów zanotowała w 2019 roku kolejny wzrost, co znajduje swoje bezpośrednie przełożenie na zwiększony i stabilny popyt na surowce rolne, generuje produkcję pasz białkowych oraz miejsca pracy. Zgodnie z […]

Życzenia Wielkanocne od KIB

Głos Koalicji w konsultacjach rewizji dyrektywy ws. opodatkowania energii

Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych wypowiedziała się w oficjalnych konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących oceny skutków rewizji dyrektywy w sprawie opodatkowania energii (ETD – Energy Taxation Directive), podkreślając, że nowa odsłona dyrektywy ETD, aby móc sprostać wyzwaniom Europejskiego Zielonego Ładu: musi zostać dostosowana do wszelkich modyfikacji ścieżek i opcji dla rozwoju sektora OZE zastosowanych w […]

Raport EurObserv’ER „The state of renewable energies in Europe”

Zachęcamy do zapoznania się z raportem EurObserv’ER dotyczącym statusu energii odnawialnej w Europie w 2019 roku w odniesieniu do wskaźników produkcji energii, socjo-ekonomicznych, wpływu na zastąpienie paliw kopalnych i innowacyjności sektora. Na szczególną uwagę zasługuje informacja na temat wielkości zatrudnienia w branży OZE – Polska jest na pierwszym miejscu!

Instytut Nafty i Gazu w Koalicji Na Rzecz Biometanu!

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy dołączył do Koalicji Na Rzecz Biometanu. Tym samym inicjatywa KIB i UPEBI ukierunkowana na rozwój sektora biometanu w Polsce zatacza coraz szersze kręgi. INiG tradycyjnie już jest aktywną stroną dyskusji dotyczących zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w transporcie, od lat współpracując z KIB […]

Raport „Advanced Biofuels – Potential for Cost Reduction”

Zachęcamy do lektury raportu bioenergetycznej agendy Międynarodowej Agencji Energetycznej (IEA Bioenergy) zatytułowanego „Advanced Biofuels – Potential for Cost Reduction”, który aktualizuje informacje dotyczące kosztów produkcji biopaliw zaawansowanych, analizuje obszary, w których możliwa jest ich redukcja, a także identyfikuje warunki, w których byłaby to produkcja cenowo konkurencyjna w stosunku do paliw kopalnych.

Zalecenia Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR – we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym – przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra). Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych. Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na […]

Komunikat prasowy PSPO ws. produkcji i wykorzystania pasz rzepakowych w 2019 r.

KOMUNIKAT PRASOWY PSPO: „Rośnie produkcja oraz krajowe wykorzystanie pasz rzepakowych” Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie przerabiając 2,96 mln ton nasion rzepaku wyprodukowały w 2019 roku ponad 1,7 mln ton pasz rzepakowych. Kluczowym pod względem wolumenowym produktem była tu śruta poekstrakcyjna, której podaż wyniosła 1 634 tys. ton wobec 1 542 tys. ton w 2018 […]