Podsumowanie COP26

W dniach 31.10-13.11 odbyła się w Glasgow 26. Konferencja stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czyli COP26, przeniesiony z ubiegłego roku w związku z pandemią COVID19. Na ten czas przypadał koniec 5-letniego okresu rewizji NDC (nationally determined contributions), czyli krajowych zobowiązań dotyczących redukcji emisji i przeciwdziałania zmianom klimatu. Zaktualizowane krajowe wkłady pozwalają […]