Nadzór następczy nad importem bioetanolu

w dniu 3 listopada Komisja Europejska wydała Rozporządzenie Wykonawcze 2020/1628 wprowadzające następczy (wsteczny) nadzór unijny nad przywozem etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych. Mechanizm nadzoru pozwala w wybranym okresie, w tym wypadku przez rok, monitorować ilości bioetanolu importowanego do UE, co umożliwi szybką i adekwatną reakcję w momencie stwierdzenia zagrożenia dla producentów unijnych. Jest to odpowiedź […]