Raport CAKE/KOBIZE nt. ścieżek redukcji emisji w transporcie

Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) utworzone w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) opracowało raport pt. „Ścieżki redukcji emisji CO2 w sektorze transportu w Polsce w kontekście europejskiego zielonego ładu”. Dokument został przygotowany w ramach projektu: “System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej (LIFE Climate CAKE PL). Autorzy raportu zwracają […]