Taksonomia / Szkolenie online – 17.11.2020

w dniu 18 czerwca 2020 r. weszły (przyjęte przez Parlament Europejski i Radę) nowe przepisy UE dot. tzw. taksonomii, tj. określania jakie inwestycje/ działania są ekologiczne i zrównoważone środowiskowo, a jakie nie. Nowe prawo jest przełomowe, bo obecnie nie ma wspólnego systemu klasyfikacji ani na poziomie UE, ani globalnym, który definiowałby jaką działalność można uznać […]

ePURE promuje bioetanol

Zachęcamy do zapoznania się z firmowanymi przez Europejską Asocjację Etanolową ePURE filmikami promującymi bioetanol. Lekka formuła w przystępny sposób podkreśla znaczenie upowszechnienia paliwa E10 dla środowiska, gospodarki oraz bezpieczeństwa paszowego. https://www.youtube.com/watch?v=iyL5mJ0cOyg&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=Nyr-u03ugIAhttps://www.youtube.com/watch?v=G0-8KwNQ884