KIB na seminarium „Green Hydrogen of renewable in Poland”

20 sierpnia 2020 r. odbyło się w formie online seminarium „Green Hydrogen from renewable in Poland„. Tematyka seminarium jest pewną konsekwencją ogłoszonej przez Komisję Europejską strategii wodorowej dla Europy (A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe), która jest częścią Zielonego Ładu. Ministerstwo Klimatu w dniu 7 lipca 2020 roku, podpisało natomiast list intencyjny o ustanowieniu […]