Strategia wodorowa UE – szansa dla biometanu!

8 lipca 2020 r. Komisja Europejska opublikowała Strategię wodorową dla neutralnej klimatycznie Europy. Zielony wodór wymieniany jest jako jeden z kluczowych nośników energii, który może przyczynić się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Głównym celem strategii jest stymulacja rozwoju sektora odnawialnego, zielonego wodoru tak aby do 2050 r. był on w pełni zeroemisyjnym, ogólnodostępnym źródłem […]