Walne Zebranie Członków WBA

W dniu 6 maja, w trybie online odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego oraz Walne Zebranie Członków World Bioenergy Association. To pierwsze gremium zdecydowało o przekazaniu Prezydencji w WBA Christianowi Rakosowi, Dyrektorowi Zarządzającemu firmy Propellets z Austrii. Ustępujący Prezydent, Remigijus Lapinskas, pozostał Członkiem Zarządu, który aktualnie liczy 19 członków. Wśród nich jest Prezes Zarządu Krajowej Izby […]