Instytut Nafty i Gazu w Koalicji Na Rzecz Biometanu!

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy dołączył do Koalicji Na Rzecz Biometanu. Tym samym inicjatywa KIB i UPEBI ukierunkowana na rozwój sektora biometanu w Polsce zatacza coraz szersze kręgi. INiG tradycyjnie już jest aktywną stroną dyskusji dotyczących zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w transporcie, od lat współpracując z KIB […]