Polsko-litewska misja dot. bioenergii

Krajowa Izba Biopaliw, we współpracy z World Bioenergy Association i litewskim Stowarzyszeniem Biomasy Energetycznej LITBIOMA, zorganizowała dniu 4 czerwca litewsko-polską misję poświęcona bioenergii pod egidą Ministerstwa Energetyki Republiki Litewskiej, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie oraz Polsko-Litewskiej Izby Handlowej. Uczestnicy Misji będą dzielili się doświadczeniami i prezentowali najnowocześniejsze technologie, a także omawiali wydarzenia rynkowe i polityczne. […]